Opći cilj projekta:

 • Povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti

Specifični ciljevi projekta:

 • Povećanje dostupnosti knjižničnih zbirki, usluga i aktivnosti kojima se potiče čitanje i razvijaju čitalačke kompetencije pripadnika ciljanih skupina
 • Povećanje razine svijesti o važnosti čitanja u ruralnom području Virovitičko-podravske županije

Sažetak projekta

Potrubi za knjigu projekt je putem kojega se omogućuje integrirani pristup dostupnosti čitalačkih programa i usluga osobama kojima oni nisu na raspolaganu u mjestu boravka, kao i osiguravanje regionalne zastupljenosti. Tijekom 24 mjeseca provedbe projektnih aktivnosti pružit će se prilika za 65-ero djece i mladih do 25 godina, 25 osoba s invaliditetom i 50 osoba starijih od 54 godine da kroz 31 radionicu steknu određenu čitalačku pismenost. Putem rada s korisnicima poticat će se aktivno i kritičko čitanje, upotreba novih tehnologija u svrhu učenja i prenošenja znanja te senzibiliziranje istih na korištenje medijskog prostora u svrhu širenja tolerancije i poticanja na zajedništvo.

Projektni tim

Voditelj projekta – Robert Fritz
Administrator – Gordana Turčinović
Voditelj radionica – Mirjana Kotromanović
Financijski stručnjak – Alen Bjelica
Stručnjak za javnu nabavu – Regionalni koordinator
Voditeljica bibliobusne službe – Elena Vampovac
Vozačica bibliokombija – Jasna Šolc

Savjetodavna podrška – VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

Projektne aktivnosti

 • nabava 1 vozila prilagođenog za potrebe pokretne knjižnice
 • održavanje 31 radionice sa ciljanim skupinama
  1. 13 radionica za djecu i mlade obuhvaćaju teme društvene inkluzije, održivog razvoja, medijske pismenosti i STEM
  2. u suradnji s udrugama invalida VPŽ održat će se 13 tematskih radionica čitanja priča s inkluzivnim sadržajem te razgovor o problematici i važnosti sadržaja, ali i izrada taktilne slikovnice s temom uključivanja
  3. program uključivanja osoba starijih od 54 godine provodit će se kroz 5 radionica pripovijedanja, a rezultat provedenih radionica zbirka je priča iz zavičaja čiji su autori sudionici programa
 • provedba 13 javnih događanja s ciljem popularizacije čitanja u mjestima duž planirane bibliobusne rute
 • održavanje početne i završne konferencije
 • izrada promotivnih materijala
 • objava 15 članaka o projektu na web stranici lokalnih medija
 • 13 radio objava na lokalnim radio postajama
 • objava 15 članaka o projektu u lokalnim medijima

Voditelj projekta i odgovorna osoba: Robert Fritz
Telefon: 033 721 940
Mobitel: 099 3838 113
E-mail: knjiznicavirovitica@gmail.com